Advies over bedrijfsverzekeringen

Als ondernemer weet je dat er behalve veel kansen ook risico’s bestaan voor je onderneming. Tijdens het in kaart brengen van deze risico’s maak je vaak zelf een afweging wat betreft de consequenties voor je onderneming, je personeel of privévermogen.

De juiste bedrijfsverzekeringen voor jouw onderneming!

Binnen onze expertise in bedrijfsverzekeringen kunnen wij melden dat de transportsector een belangrijke tak van sport is geworden bij ons. Wij zien dat onze aanpak, snelheid en servicegerichtheid zorgt voor een mooie en gezonde samenwerking met veel transporteurs, expediteurs/forwarders en andere logistieke partners binnen deze doelgroep.

Wij spreken de taal. Dat wordt gezien en gewaardeerd. Binnen de transportbranche is de snelheid van onmiskenbare waarde en dat weten wij! Je weet dat schades gewoonweg niet in een paar dagen later al worden behandeld. Je afnemers en opdrachtgevers willen een adequate opvolging van een melding.

Daarnaast vinden schades, en schademeldingen, geregeld plaats buiten kantoortijden. Je krijgt dan te maken met een persoonlijke 'helpdesk'; dat zijn wij zelf!

"Omdat service niet in de voorwaarden staat!"

Feitelijk, zo weten wij, geldt dit voor iedere ondernemer.

Wij geven je een deskundig advies over de onderstaande bedrijfsverzekeringen.