Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als je lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Kun je terugvallen op een andere inkomensbron? En is dat voldoende om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico dat je echt moet verzekeren.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorg je voor periodieke uitkeringen als je langdurig arbeidsongeschikt raakt. Je hebt veel mogelijkheden om de verzekering zelf in te vullen.
Wat kun je kiezen?

  • Het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat je krijgt aan uitkeringen.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor welk soort werk word je arbeidsongeschikt verklaard?
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage. In welke mate ben je arbeidsongeschikt voordat je uitkeringen ontvangt?
  • De wachttijd. Hoe lang moet je arbeidsongeschikt zijn voordat de uitkeringen ingaan?
  • De einddatum. Tot welke leeftijd wil je uitkeringen ontvangen?
  • De dekking. Verzeker je alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid of sluit je bepaalde aandoeningen uit?

Snel weer aan de slag

Veel verzekeraars bieden actieve re-integratiebegeleiding aan, waardoor je sneller weer aan de slag bent. Ook hebben zij aandacht voor je bedrijfssituatie tijdens de periode van je arbeidsongeschiktheid. Zij helpen je zoeken naar een oplossing voor het geval dat je bedrijf stil komt te liggen. Omdat je dan weinig tot geen inkomsten heeft, maar je wel je vaste lasten moet blijven betalen, kan dat leiden tot een faillissement.

De premie

De premie die je betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de dekking die je kiest, de looptijd en het eigen risico. Met een beperkte dekking en een hoog eigen risico kun je de premie laag houden.
De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder.