Verzuimverzekering

Als je medewerker wegens ziekte verzuimt, moet je volgens de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) zijn loon nog twee jaar doorbetalen. Na zes weken krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Je moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor de loonkosten en kun je gebruikmaken van verschillende diensten om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken en om re-integratie beter mogelijk te maken. Waar kun je bijvoorbeeld op rekenen?

 • Loonvergoeding in de eerste 2 jaar
 • Werkgeverslasten
 • Plan van aanpak
 • Arbodienstverlening
 • Casemanager
 • Preventiemedewerker

Je hebt veel vrijheid om de dekking te bepalen. Wat voor je bedrijf geschikt is bespreken we graag met je.

Eigen risico

Je kunt ervoor kiezen per ziektegeval een bepaald aantal dagen de kosten zelf te dragen. Voor die periode krijg je dan de loonkosten niet vergoed. Je kunt ook een maximumbedrag kiezen dat je zelf aan verzuimkosten per jaar betaalt.

Flexwerkers

Je verzuimrisico heeft niet alleen betrekking op je medewerkers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de Ziektewet voor (ex-)medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

De premie

De premie van de verzuimverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • De verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Looptijd

Als je medewerker wegens ziekte verzuimt, moet je volgens de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) zijn loon nog twee jaar doorbetalen. Na zes weken krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Je moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor de loonkosten en kun je gebruikmaken van verschillende diensten om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken en om re-integratie beter mogelijk te maken. Waar kun je bijvoorbeeld op rekenen?

 • Loonvergoeding in de eerste 2 jaar
 • Werkgeverslasten
 • Plan van aanpak
 • Arbodienstverlening
 • Casemanager
 • Preventiemedewerker

Je hebt veel vrijheid om de dekking te bepalen. Wat voor je bedrijf geschikt is bespreken we graag met je.

Eigen risico

Je kunt ervoor kiezen per ziektegeval een bepaald aantal dagen de kosten zelf te dragen. Voor die periode krijg je dan de loonkosten niet vergoed. Je kunt ook een maximumbedrag kiezen dat je zelf aan verzuimkosten per jaar betaalt.

Flexwerkers

Je verzuimrisico heeft niet alleen betrekking op je medewerkers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de Ziektewet voor (ex-)medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

De premie

De premie van de verzuimverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • De verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Looptijd