WIA verzekering

WIA-verzekeringen

Als je medewerker na twee ziektejaren nog niet is hersteld, kan hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard door UWV. Hij komt dan in de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en kan met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. Als werkgever kun je voor een inkomensaanvulling zorgen.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

 • De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
 • De regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

WGA

Als je medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een WGA-uitkering. Dat is vrijwel altijd een financiële achteruitgang. Deze uitkering wordt nog tien jaar aan je doorbelast via een gedifferentieerde WGA-premie en in veel cao’s zijn afspraken gemaakt om de WGA-uitkering aan te vullen. Bovendien heb je voor je arbeidsongeschikte medewerker nog tien jaar re-integratieverplichtingen.

Waarvoor ben je verzekerd?

Als je eigenrisicodrager bent voor de WGA, kun je het risico zelf verzekeren en zo sturen op kosten en re-integratie van je medewerkers met een WGA-uitkering.
Wat kan er onder de dekking vallen?

 • WGA uitkering
 • Werkgeverslasten
 • Ondersteuning bij re-integratieactiviteiten
 • Vergoeding van re-integratiekosten

Flexwerkers

Je WGA-risico heeft niet alleen betrekking op je medewerkers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de WGA voor (ex-)medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

Flex en vast in één regeling

Per 1 januari 2017 zijn de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één financieringsregeling. Je moet daarom kiezen: alle risico's – dus voor flex én vast – afdekken bij UWV of bij een private verzekeraar. Wij maken berekeningen voor je en adviseren je over de beste verzekeringsoplossing voor jouw bedrijf.

De premie

De premie van de WGA-eigenrisicoverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • WGA-cijfers van je bedrijf
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Aantal medewerkers

IVA

Wanneer je medewerker volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt is, krijgt hij een IVA uitkering. Voorwaarde is wel dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is, dat wil zeggen dat herstel uitgesloten is of dat de kans op herstel op lange termijn (5 jaar of langer) klein is. Je kunt als werkgever een collectieve verzekering afsluiten om de IVA-uitkering van je medewerker aan te vullen.

Excedentverzekering

Een WGA- of IVA-uitkering is gebonden aan een bepaald maximum. Voor medewerkers met een hoog salaris is arbeidsongeschiktheid daarom een extra risico omdat de inkomensachteruitgang in procenten zeer groot kan zijn. Met een collectieve Excedentverzekering zorg je voor een inkomensaanvulling.