Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn groot, voor je medewerker, maar ook voor jou als werkgever. Je medewerker kan te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang en jij hebt in totaal twaalf jaar premie- en re-integratieverplichtingen. Hoe verzeker jij je het best tegen die hoge kosten?

UWV of eigenrisicodrager?

Het financiële risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kun je als ondernemer niet zelf dragen. Er zijn twee manieren om je te verzekeren: in het publieke bestel (UWV) of privaat als 'eigenrisicodrager'. In dat laatste geval ben je zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van je medewerkers en voor hun loondoorbetaling of WGA-uitkering. Je kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
Je kunt twee keer per jaar uit het publieke bestel treden en kiezen voor eigenrisicodragerschap, op 1 januari en op 1 juli.

Zelf verzekeren

Als eigenrisicodrager ben je zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers en voor hun loondoorbetaling of WGA-uitkering. Je kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
Sinds 1 januari 2017 zijn WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één financieringsregeling. Je moet kiezen: alle risico's – dus voor flex én vast – afdekken bij UWV of eigenrisicodrager worden voor beide regelingen je verzekeren bij een private verzekeraar.
Hoe jij je het beste verzekert tegen het risico van ziekteverzuim en WGA, moet zorgvuldig bekeken worden. Wij gaan graag met je om tafel zitten om deze kwestie grondig te bespreken, de voor- en nadelen van publiek en privaat verzekeren te vergelijken en berekeningen te maken. Kies je ervoor het risico zelf te dragen, dan staan wij je met raad en daad bij om de juiste verzekeringen te vinden.